INTO Health – yrityksen syntytarina

”Yhteiskuntamme tärkein pääoma ovat lapset ja nuoret. Mikäli haluamme vahvistaa huomisen hyvinvointia kaikkien ikäluokkien osalta, meidän tulee tarjota valtakunnallisesti laadukkaita, matalan kynnyksen lasten, nuorten ja perheiden palveluita nyt.” 

– Laura Andelin, INTO Healthin perustaja

 

Pitkä työurani on kirkastanut sen, kuinka merkityksellistä on panostaa lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia tukevien matalan kynnyksen palveluiden määrään ja laatuun riittävän varhaisessa vaiheessa. Lapset ja nuoret kehittyvät aina kiinteässä vuorovaikutuksessa heidän ympärillään toimivien aikuisten kanssa. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi kytkeytyy moneen asiaan: genetiikkaan, temperamentti- ja persoonallisuuspiirteisiin, elettyyn elämään ja ihmissuhteisiin. Lasten ja nuorten hoidossa on ensiarvoisen tärkeää huomioida myös lasten ympärillä toimivien aikuisten kytkeminen yhteistyöhön, jossa hyödynnetään laajaa näkökulmaa siitä, mistä on kyse ja mitä haluamme vahvistaa. 

Ihmisen kehityksen kiehtovuus piilee siinä, ettemme ole koskaan valmiita. Pystymme kehittymään laaja-alaisesti läpi elinikämme. Se, että aina ei mene suunnitelmien mukaan, ei tarkoita sitä, että olisimme epäonnistuneet. Se tarkoittaa sitä, että pysähdymme, pohdimme ja muutamme kurssia. Tähän hetkeen haluan osaltani kytkeä mukaan kokeneita ammattilaisia, jotka auttavat ja ovat läsnä, kun tarvitaan. Tästä ajatuksesta syntyi kotimainen INTO Health – lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen terveydenhuoltopalvelut. Me tähtäämme siihen, että tämän päivän mielen hyvinvointi näkyy huomisen mielen taitoina! 

 

”Yksilö, joka tulee nähdyksi ja kohdatuksi arvokkaana, taitavana ja oivaltavana, uskoo siihen myös itse!”

INTO Healthin perustaja Laura Andelin on työskennellyt yli 20 vuoden ajan sosiaali- ja terveydenhuoltosektoreilla laaja-alaisissa työtehtävissä psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa.  Lauran kiinnostuksen kohteena on vahvojen ammattilaisverkostojen rakentaminen ja sitä kautta laadukkaiden palveluiden mahdollistaminen erityisesti lasten, nuorten ja perheiden pariin. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on pinterest